Zomeravondcompetitie juni 2022

Onlangs hebben wij bij het Gilde voor de 20e keer de zomeravondcompetitie georganiseerd voor de inwoners die graag een keer met de kruisboog willen schieten. Deze zijn ook deze keer, zoals we gewend zijn, goed bezocht. Er zijn in totaal ca. 86 personen, verdeeld over 18 viertallen in wisselende samenstelling, aanwezig geweest op ons Gildeterrein ‘Antoniusbleek’ aan de Oude Dijk. Het was elke avond gezellig druk. Na een aarzelend begin kwamen de deelnemers massaal opdagen en konden de wedstrijden een aanvang nemen. De weergoden werkten uitstekend mee want elke keer was het goed weer. Ook de lange zomeravonden werkten in het voordeel, zodat er bij voldoende licht kon worden geschoten.
Van de drie wedstrijden telden de twee beste resultaten mee voor eindklassering, zodat er ook een wedstrijd gemist mocht worden.
De wedstrijden verliepen in een gemoedelijke en sportieve sfeer. Vooral de laatste wedstrijdavond op 16 juni met de daaraan gekoppelde prijsuitreiking, verliep in een prettige sfeer, mede dankzij het goede weer en de door sommige deelnemers georganiseerde BBQ. Voor de winnaars van de dag- en eindprijzen waren er fraaie bokalen beschikbaar, die uitgereikt werden door onze Koning Jos van Heerebeek.

De uitslagen zijn als volgt:

VIERTALLEN                                                                 INDIVIDUEEL

Donderdag 2 juni
1e pl. Kasteren 1                                                         1e pl. Harm v.d. Ven

Donderdag 9 juni
1e pl. De Schutters                                                     1e pl. Peter de Kroon

Donderdag 16 juni
1e pl. Kasteren 1                                                         1e pl. Harm v.d. Ven

EINDUITSLAG

1e pl. Kasteren 1                                                         1e pl. Harm v.d. Ven
2e pl. De Schutters                                                     2e pl. Peter de Kroon
3e pl. De Zangers                                                        3e pl. René van der Linden

Ook deze keer hebben weer vele vrijwilligers een grote bijdrage geleverd aan dit gebeuren. Het doet me goed te constateren dat we telkens kunnen rekenen op een vaste groep medewerkers, die hun vrije tijd opofferen om dit mooie evenement te doen slagen. Hiervoor namens de organisatie heel hartelijk dank. We zien er naar uit om ook volgend jaar weer vele dorpsgenoten te mogen begroeten op ons Gildeterrein aan de Oude Dijk.