Patroonsfeest 2022

Na een langdurig uitstel hebben we onze Patroonsdag, tevens Teerdag kunnen vieren op vrijdag 22 april jl. Deze dag is voor een Gilde een van de belangrijkste dagen van een Gildejaar.
We komen omstreeks 17.00 uur in uniform bijeen in het Teunishonk, waar we een kop koffie of thee met cake krijgen aangeboden. Onze Hoofdman opent een korte vergadering waarbij hij allen welkom heet en een korte inleiding houdt over het leven van St. Antonius Abt, onze patroonheilige. Hierna maakt onze Koning Jos van Heerebeek de Koningsdrank klaar, veel brandewijn met krenten, rozijnen en kandijsuiker. Dit brouwsel moet immers een tijdje inwerken om goed te smaken.

Nu is het moment aangebroken waarop we een nieuwe Gildebroeder mogen verwelkomen. Tamboer Teun Bressers heeft te kennen gegeven lid te willen worden van het Gilde. Hij is al geruime tijd aspirant lid. Omdat hij de leeftijd van 18 jaar al gepasseerd is, mag hij geïnstalleerd worden. Met de rechterhand aan het vaandel legt hij de gelofte af dat hij zich als een waardig gildebroeder zal gedragen. Hij wordt door alle aanwezigen welkom geheten en geluk gewenst.
Na deze installatie is het moment gekomen waarbij onze Koning zijn nieuwe Koningsschild aanbiedt. Jos van Heerebeek is immers vorig jaar september onze nieuwe Gildekoning geworden. Het schild heeft de vorm van het Koningsbord dat bij een nieuwe Koning in de tuin wordt geplaatst. Er staan afbeeldingen op van timmergereedschap, verwijzend naar het beroep van Jos. Tevens staat er het logo op van de voormalige werkgever van Jos, de firma Timmers uit Rosmalen. Dit bedrijf heeft ook een sponsorbijdrage geleverd aan ons Gilde. Waarvoor wij natuurlijk dank verschuldigd zijn.
Nu is het onze Beschermvrouwe Laura van Pelt die een nieuwe Jeu de Boules trofee aanbiedt. De oude trofee was helemaal vol met namen en vandaar de nieuwe. Het is een mooi groot exemplaar en de moeite waard om te winnen.
Nu volgt de uitreiking van de wisselschilden van het kruisboogschieten en de Jeu de Boules wedstrijden van 2021. De nieuwe trofee is bestemd voor Fridy Berben die de meeste punten heeft verzameld in 2021.

Bij het kruisboogschieten zijn de prijzen als volgt:

1e zondag                                             3e zondag
1e plaats: Wynand Bressers              Wynand Bressers
2e plaats: Marco van Dijk                  Nol van Kemenade
3e plaats: Toon van Rijssel                Jos Beerens

Het Theo Timmermans / Toon v.d. Biggelaar wisselschild voor de 5e plaats 1e zondag is gewonnen door Cor van der Leest.
Voor de 3e zondag is dit gewonnen door Willie van Schaijk.

Na deze prijsuitreikingen schenkt de Koning de koningsdrank uit en wordt er geproost op het heil van alle aanwezigen en op het welzijn van het Gilde. Ook wordt er nog een bloemetje aangeboden aan echtgenote van de Koning Gerrie van Heerebeek en aan de Beschermvrouwe Laura van Pelt.
Ook wordt een moment stilgestaan bij allen die niet aanwezig kunnen zijn vanwege hun gezondheid of anderszins.
Het officiële gedeelte is hiermee afgesloten en kan begonnen worden met het buffet. Dit wordt geopend door onze Koning en echtgenote. We laten het ons goed smaken en de verdere avond verloopt in een gezellige sfeer zoals het een Gilde betaamd.