Patroonsdag 2020

door: Kees van Loon
Op zaterdag 11 januari jl. hebben we onze jaarlijkse Teerdag gehouden. Dat is dit jaar tevens onze patroonsviering. Op 17 januari is immers de gedenkdag van onze patroonheilige Sint Antonius Abt. We zijn om half vijf samengekomen in ons Gildehuis waar we welkom zijn geheten met een kop koffie of thee met iets lekkers erbij.
Omstreeks half zes heeft onze Gildeheer Jeffrey de Jong een gebedsdienst gehouden die is opgedragen aan alle leden van het Gilde, alsmede voor alle overleden leden. Na deze bijeenkomst worden alle tafels en stoelen weer in de juiste volgorde gezet en komt er een kop soep met brood op tafel. Na deze kleine maaltijd houden we een korte vergadering met aan het begin een kort welkomstwoordje door onze Hoofdman Roger van Laere. Koning Bert van Gemert maakt intussen de Konings-drank klaar, die behalve uit brandewijn, bestaat uit rozijnen en kandijsuiker. Ook biedt de Hoofdman een schaal met vleeswaren aan, als symbolisch gebaar aan onze Gildeheer.

Wisselschilden

Hierna worden de wisselschilden uitgereikt aan de winnaars van de schietcompetitie van het afgelopen jaar. Deze worden uitgereikt door onze Koning in
samenwerking met de voorzitter van de schietcommissie Cor van der Leest.
De winnaars zijn als volgt:
1e zondag 1e plaats Wynand Bressers
1e zondag 5e plaats Marco van Dijk
3e zondag 1e plaats Jos Beerens
3e zondag 5e plaats Cor van der Leest
Het wisselschild voor de 3e zondag (het Cor v.d. Leest wisselschild) is eigenlijk definitief in bezit gekomen van Wynand Bressers. Hij heeft immers vorig jaar voor de derde keer in 5 jaar tijd dit schild gewonnen, en volgens de regels mocht hij dat houden. Omdat dit niet goed begrepen is, en er dus ook geen nieuw schild is gemaakt, heeft Wynand het schild teruggeschonken aan het Gilde. Door dit genereuze gebaar kan het wisselschild alsnog opnieuw uitgereikt worden. Hartelijk dank voor deze geste, Wynand! Het bijbehorende reglement zal door Cor aangepast worden, zodat we in de toekomst geen nieuw schild meer hoeven te laten maken. Hierna wordt de wisseltrofee behorend bij de Jeu de Boule wedstrijden uitgereikt. De gelukkige winnaar is deze keer Beschermvrouwe Mw. Laura van Pelt van Boeckel. Alle prijswinnaars van harte proficiat en veel geluk in het nieuwe seizoen.

Huldiging

Na deze prijsuitreikingen wordt Martien Verdonk, samen met echtgenote Toos, naar voren geroepen voor een bijzondere gebeurtenis. Martien is vandaag 25 jaar lid van het Gilde en krijgt hiervoor een zilveren speldje aangereikt. Martien is op 13 oktober 1994 ingeboond als lid. Ook Toos deelt mee in de feestvreugde en aan haar wordt een mooi boeket bloemen overhandigd. Van harte gelukgewenst en we hopen nog lang samen verder te mogen gaan binnen het Gilde.
Ook wordt hij door de Hoofdman geprezen vanwege zijn werkzaamheden voor het monument op het kerkhof voor de overleden ongedoopte kinderen.

Koningsschild

Na deze huldiging biedt onze Koning zijn Koningsschild aan. Samen met Petra heeft hij een mooi ontwerp gemaakt met veel symboliek. Onder andere staat er een afbeelding op van het monument dat het Gilde op 5 mei 2005 heeft aangeboden aan de gemeenschap. Vanaf dat jaar is Bert lid van het Gilde. Ook staat het gedicht dat op het monument staat, vermeld op zijn schild, samen met de geboortedatum van hun eerste kind. Verder staat er een vogel op afgebeeld, een kruisboog en een biljart. De tekst luidt: “De stilte blijft, De liefde blijft” 18-05-1978. Al met al is het een prachtig schild, de moeite van het bekijken waard, met veel symboliek.
De Hoofdman sluit hierna het officiële gedeelte af met de volgende woorden:
“In ons dorp met tegenstrijdigheden,
Waar sommige normen lijken opgeheven,
De zucht naar waarden voor velen geldt,
Is standvastigheid een waardig streven.
Broederschap en trouw als leuze,
Samen hand in hand,
Trouw aan de aloude leuze,
Voor God, Koning en Vaderland.”
Hierna wordt de Koning verzocht, om samen met Petra, het buffet te openen. De avond wordt vervolgens in een gezellige sfeer voortgezet zoals het een Gilde betaamt.
Komend jaar gaan we samen proberen er weer iets moois van te maken.
Graag tot een volgende keer.
Patroonsdag 2020
« van 10 »