Opening kloostertuin 2022

Op zaterdagmiddag 14 mei zijn wij als Gilde uitgenodigd om deel te nemen aan de feestelijke opening van de vernieuwde kloostertuin. Door vele vrijwilligers en een geldelijke bijdrage van sponsoren is hier een mooi project gerealiseerd waar vele dorpsgenoten en zeker de bewoners van de Vlaswiek gebruik van zullen maken. Fanfare Concordia heeft een muzikale bijdrage verzorgd en het Gilde brengt een vendelhulde met medewerking van onze vendeliers Vera Bressers en Marco van Dijk. Dit gebeurd onder muzikale begeleiding van de tamboers Thea Merkx en Wynand Bressers. Na afloop is er voor iedereen een drankje beschikbaar hetgeen goed bevalt, want het is een erg warme middag geweest in de volle zon. Er wordt ook een extra vendelgroet gebracht aan de voorzijde van de Vlaswiek voor alle bewoners die niet bij de opening in de tuin aanwezig kunnen zijn. Een dankbaar applaus valt de tamboers en vendeliers ten deel voor hun optreden.