Dodenherdenking 4 mei 2022

Op woensdag 4 mei hebben we als Gilde deelgenomen aan de jaarlijkse dodenherdenking, georganiseerd door ABL Liempde. Omstreeks 18.45 uur komen we samen bij het Gildehuis om van daaruit in optocht te vertrekken naar de kerk. Hier is om 19.00 uur een gebedsdienst die geleid wordt door kapelaan Stanislaus. Tijdens deze dienst worden door enkele kinderen een tweetal gedichten voorgedragen die hierna vermeld staan:

Laten we niet vergeten (Sammy Queens, oud leerling groep 8)

Laten we niet vergeten
Hoe verwoestend haat kan zijn
Laten we niet vergeten
De angst, het verdriet, de pijn

Laten we niet vergeten dat ieder mens recht op vrijheid heeft Laten we niet vergeten
Dat naar dit recht op veel plekken wordt gestreefd

Laten we niet vergeten
Wat onze voorouders is aangedaan
lk zal het niet vergeten
Omdat we hier steeds samen bij stilstaan.

Laten we niet vergeten

Gedicht voorgedragen door: Lisette

Het is maar een moment,
van honderdtwintig tellen lang,
een korte schreeuw om aandacht,
doodstil

een zwijgend monument,
waar je ook bent,
een diepe buiging,
voor het leven,
vrijheid is leven,
vrijheid is vergeven,
vrijheid is nooit vergeten,
zodat de vrede blijft bewaard

Aan het eind van deze dienst spreekt Arnold van den Broek een slotgedachte uit.
Hierin memoreert hij aan de Liempdse oorlogsslachtoffers die vermeld staan op het monument in het Concordiapark. Hierna stellen we ons op om in optocht naar het oorlogsmonument te vertrekken met aansluitend alle belangstellenden en de kinderen die een krans dragen.
Aangekomen bij het monument worden enkele gedichten voorgelezen en volgt de kranslegging door de ABL en enkele kinderen van de lagere school.
Vervolgens wordt de taptoe geblazen door Miriam van den Boer en wordt er twee minuten stilte in acht genomen om alle slachtoffers te herdenken. Tot slot klinkt het Wilhelmus en wordt deze ceremonie afgesloten met een dankwoordje. De aanwezigen worden vervolgens uitgenodigd voor een kopje koffie bij het Wapen van Liempde als afsluiting van deze bijzondere gebeurtenis.