Boeremèrt 2022

Na een onderbreking van twee jaar vanwege Corona is op 2e paasdag weer een Boeremèrt gehouden. Ook het Gilde was met twee kramen present, de bekende schietkraam met kruisboog en lasergeweer en de Oud Hollandse snoepkraam.
Beide kramen hebben goede zaken gedaan. Er zijn vele bezoekers op af gekomen. Het weer werkte natuurlijk ook goed mee en dat is toch altijd een belangrijke factor.
Er was dit jaar ook meer te doen voor de wat grotere jeugd. Vele vrijwilligers van het Gilde hebben een bijdrage geleverd om het geheel tot een succes te maken. Dat begon al op de zaterdag voor Pasen bij het opbouwen van de accommodatie. Ook op 2e Paasdag zijn veel Gildeleden in touw geweest, waarvoor we erg dankbaar zijn. Volgend jaar gaan we er weer voor!