Antonius viering Kasteren 2020

door: Rien van de Laar.
Op zondag 19 januari kwam ons gilde in actie voor een eerste openbare optreden in 2020, bij de jaarlijkse patroonsviering van Antonius Abt op Kasteren. Samenkomst om 10.15 uur bij café ‘Het Groene Woud’. Om 10.30 uur werd er een communie viering gehouden, op voortreffelijke manier voor gegaan door Mathieu Hendrikx, met zangbegeleiding van troubadour gitarist Jan van der Heijden.

Overweging Mathieu Hendrikx

Er waren ongeveer 75 deelnemers aanwezig. Mathieu Hendrikx hield een heel toepasselijke overweging, over dienstbaarheid en waardering voor elkaar hebbende medemens. In feite in navolging van Antonius Abt, die als zoon van rijke ouders, als jonge jongen al zijn bezittingen verkocht en aan de arme medemens uit deelde. Waarna hij zich terugtrok in de Egyptische woestijn, om daar in armoede en eenvoud te leven en voor iedereen die een beroep op hem deed zorgen en bij te staan. Mathieu haalde de vroegere zuinigheid en waardering aan door terug te gaan naar zijn kinderjaren, toen hij bij zijn opa bij het voetballen een beeltenis van Antonius, geplaatst in een nis, zijn hoofd verloor. Alles werd bij elkaar gezocht en de stukken aan elkaar gelijmd. Er werd niet zomaar iets weggegooid. Als men vroeger trouwde werden er meubels en ander huishoudelijk gerief gekocht of over genomen van ouders en dat ging een hele generatie mee. In de tegenwoordige tijd leven we meer in wegwerpcultuur, alles wordt nu onder de jongere generatie steeds vlugger geruimd en modebewuster vervangen. De onderlinge band en behulpzaamheid nemen een dalende vorm aan. Als eenieder meer waardering en behulpzaamheid voor de medemens toont wordt ieders leven waardevoller. Hij sloot zijn overweging af met een slagzin: Beter een gelijmd hoofd vol goede wil dan een stel hersens vol kille berekening. Beter een gebroken hart dan een hart van steen; en beter vuile handen dan schone die nog nooit naar een ander zijn uitgestoken.

Waardevolle viering

Na de dienst werd onder begeleiding van het gilde met slaande trom in processie opgetrokken naar de Antoniuskapel op de hoek Kasterensestraat en de Maai, waar Mathieu enkele gebeden uitsprak en symbolisch de dieren zegende, door middel van een koppel duiven te zegenen, die bij het loslaten naar hun eigenaar terug vlogen. Daarna werd er een vendelgroet gebracht door vendelier Vera Bressers onder begeleiding van de tamboers Wynand en Teun Bressers. Na afloop van die officiële gedeelte ging men in optocht weer terug naar café ‘Het Groene Woud’, waar een koffietafel klaar stond met alles van het geslachte varken met een daarbij behorende borrel brandewijn met kandijsuiker. Een en ander werd ervaren als een waardevolle viering. Met dankzegging aan de vrijwilligers die alles keurig hadden verzorgd.
Hopelijk tot volgend jaar.