Jos van Heerebeek nieuwe Gildekoning

Op zaterdag 4 september hebben we voor de 18e keer om een nieuwe Koning geschoten. Normaal vindt deze gebeurtenis plaats op de zaterdag na Hemelvaart, maar vanwege de Coronaregels is dat toen niet doorgegaan. Omdat de Oud-Koning te kennen had gegeven zijn functie niet te willen verlengen, is besloten om alsnog om een nieuwe Koning te schieten.
Met de Coronavoorschriften als leidraad heeft de Overheid in samenwerking met de schietcommissie deze dag georganiseerd op zaterdag 4 september 2021.

Om 10.00 uur komen we samen in het Gildehuis Het Wapen van Liempde. Van hieruit vertrekken we naar het huis van Hoofdman Roger van Laere om deze uit te halen en gezamenlijk gaat het in optocht verder naar Oud-Koning Bert van Gemert aan de Smidsepad. Deze biedt ons koffie en thee aan met een lekker stukje gebak. We vertrekken hierna naar de kerk voor de H. Mis die wordt opgedragen door Gildeheer Geoffrey de Jong. Namens het gemeentebestuur is ook locoburgemeester Mariëlle van Alphen aanwezig. Bij binnenkomst wordt de Koningsvogel door Rien van de Laar en een schaal met kleine vleesgerechten door Cor van der Leest op het Gildealtaar geplaatst.  Deze laatste geste is bedoeld als dank aan de Gildeheer. Na het evangelie gaat een kleine delegatie naar het Gildealtaar om de vogel te zegenen en te bidden om een waardige Koning. Op het eind van de dienst wordt de Eed van Trouw aan de kerkelijke en wereldlijke Overheid hernieuwd door vendelier Marco van Dijk. Hiervoor stellen de Gildeheer, Hoofdman, Koning en locoburgemeester zich op voor het altaar.

Na de zegen en wegzending gaan we samen met de Gildeheer naar het Gildehuis voor de koffietafel. Tevens wordt door de aangemelde deelnemers geloot om de schietvolgorde. Het blijkt dat een viertal personen mee willen doen. Dit zijn: Jos van Heerebeek, Cor van der Leest, Leo Morren en Jan van Vught. Hierna gaat Deken-Rentmeester Willie van Schaijk rond met de geldbuidel om een bijdrage te vragen voor het Koningsbier dat de nieuwe Koning moet schenken volgend jaar op de Dag van de Koning.

Na deze goed verzorgde maaltijd vertrekken we naar de Antoniusbleek aan de Oude Dijk. Hier zijn intussen ook de voorzitter Bert van der Staak en secretaris Jan van Gelooven van de kring het Kwartier van Oirschot  gearriveerd. We stellen ons op voor de optocht en nadat de Gildevlag door de Oud-Koning is gehesen, in samenwerking met terreinbeheerder Cor van der Leest, trekken we driemaal linksom de schutsboom, met als doel de eventueel aanwezige boze geesten of demonen te verdrijven. Dat is kennelijk goed gelukt, want de verdere dag verloopt in een prettige en amicale sfeer, terwijl het lekker warm begint te worden.

Ook het publiek komt in grote getale aanzetten hetgeen bijdraagt aan deze gezellige middag. De vogel wordt nu geplaatst en ook de vlaggen in de Gildekleuren links en rechts ervan. Daarna mogen eerst de notabelen de boom vrijschieten en de Gildeheer mag als eerste de pijl op de vogel richten. Helaas mist hij de vogel, maar de locoburgemeester schiet wel raak, zo ook de Hoofdman, de Beschermvrouwe en een lid van het Dorpsberaad. Het Dorpsberaad is vertegenwoordigd met twee personen. Vervolgens mogen alle Gildebroeders en –zusters eenmaal op de vogel schieten om deze alvast voor te bereiden wat hem te wachten staat. Na deze opening biedt de kastelein van het Gildehuis de erewijn aan en is deze ceremonie afgelopen.

Nu begint het feitelijke Koningschieten door allen die zich hiervoor opgegeven hebben en in volgorde van de loting. Een paar keer wordt het schieten onderbroken om de dorst te lessen, want het is intussen wel behoorlijk warm geworden. Zo rond de klok van 16.00 uur vallen er wat onderdelen van de vogel af, maar het duurt nog tot 16.40 uur voor dat de vogel de geest geeft en onder luid gejuich naar beneden valt. Nu blijkt dat na het 164e schot, waarvan 31missers, onze Gildebroeder Jos van Heerebeek de gelukkige is die het laatste stukje van de vogel naar beneden heeft geschoten.

De Overheid beraadslaagt eerst of de nieuwe Koning in staat is om het Koningschap uit te voeren en dat blijkt het geval te zijn. Nadat we een beetje op adem zijn gekomen wordt de nieuwe Koning geïnstalleerd. De Hoofdman spreekt een gebed uit en vraagt aan de nieuwe Koning door middel van enkele vragen of hij bereidt is om een waardige Koning te zijn met de verplichtingen hieraan verbonden. Nadat de Koning op deze vragen positief heeft geantwoord wordt de installatie verder uitgevoerd. Hij mag zijn handen wassen als teken van reinheid terwijl ook zijn schoenen worden gepoetst om zo dadelijk over het Gildevaandel te mogen lopen. Dit alles met de assistentie van twee kleindochters van de Deken-Rentmeester. Dat over het vaandel lopen is zoals bekend, alleen voorbehouden aan de Gildekoning bij zijn installatie, en aan de regerend Vorst of Vorstin.

Hij krijgt het Koningsvest en het Koningszilver omgehangen door de Oud-Koning samen met de Hoofdman. Ook wordt hem door de Deken-Rentmeester  de geldbuidel overhandigd. De Vaandrig overvendelt de nieuwe Koning waarna de vendeliers onder begeleiding van de tamboers een vendelhulde brengen. Er wordt ook een vendelhulde gebracht aan oud-Koning Bert van Gemert als dank voor zijn bijdrage aan het Gilde tijdens zijn Koningschap. Ten slotte mogen alle Gildebroeders en –zusters de nieuwe Koning feliciteren. Ook de vele aanwezige bezoekers maken van deze gelegenheid gebruik om de nieuwe Koning geluk te wensen.

Omstreeks 18.00 uur wordt de Koning voorgesteld aan het gemeentebestuur in de persoon van de locoburgemeester Mariëlle van Alphen. Zij is geruime tijd aanwezig geweest en heeft van het hele gebeuren erg genoten. Om 19.00 uur komt de fanfare een muzikale hulde brengen aan de nieuwe Koning. Het is een mooie afsluiting van deze gebeurtenis en de Koning bedankt in de persoon van de Tamboer Maître de fanfare hartelijk voor deze muzikale geste. Als dank krijgen zij een drankje aangeboden op het terras. Omstreeks 20.00 uur volgt dan het Koningsmaal dat ook deze keer erg goed verzorgd is. De kleindochters van onze Deken-Rentmeester doen hun uiterste best om iedereen tijdig te voorzien van de nodige drankjes en dat is zeker onze dank en waardering waard. De avond verloopt verder in een gezellige en gemoedelijke sfeer. We wensen onze nieuwe Koning alle goeds voor nu en voor de toekomst.