Laatste nieuws

      Reacties uitgeschakeld voor Laatste nieuws

Op 4 september jl. is Jos van Heerebeek onze nieuwe Gildekoning geworden.   

Een uitgebreid verslag vindt u onder het hoofdstuk “Verslagen”.

Teuns Buukske Kerstmis 2021

De redactie wil met Kerstmis een uitgave verzorgen van het Teuns Buukske. Deze uitgave zal omstreeks 21 december verschijnen. In verband met de Coronacrisis hebben we geruime tijd niets meer ondernomen is er ook geen boekje meer verschenen.

Onze activiteiten zijn weer op kleine schaal opgestart. Zodra we meer weten, zullen we dat op deze site vermelden.